พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร ตชด.ระดับผู้บังคับหมวดชั้นสัญญาบัตร