หลักสูตร ผบ.มว.(ส.) เรียน การปฏิบัติร่วมอากาศ-พื้นดิน โดยหน่วยบิน ตร. เป็นผู้บรรยาย