หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น 1/60 ทบทวนการฝึกแบบฝึกตำรวจ