หมวดวิชายุทธวิธีตำรวจ
 
                   
       
ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
วิชา เนื้อหา แผนการสอน  
       
1
พันตำรวจโท ปัญญา      ว่องไว        
       
2
ร้อยตำรวจเอก ประสงค์    ระย้ายาว        
       
3
ร้อยตำรวจครี สวอง    จันทรบูรณ์        
       
4
ดาบตำรวจ รังสรรค์   แย้มกล่ำ        
       
5
ดาบตำรวจ สุนทร    สมงาม        
       
6
ดาบตำรวจ เพริดพริ้ง    จันทร์มาก        
       
7
ดาบตำรวจ อุดร   สกุลพงษ์        
       
         
       
หมวดวิชายุทธวิธี
 
       
         
       
ยศ ชื่อ สกุล
วิชา เนื้อหา แผนการสอน  
       
8
พันตำรวจโท เชิดชัย   หน่อทอง        
       
9
สิบตำรวจโท มุ่งหมาย   ภูวิชัย        
       
10
ดาบตำรวจ สุรศักดิ์  สีคำ        
       
หมวดวิชาทั่วไป
 
       
         
       
ยศ ชื่อ สกุล
วิชา เนื้อหา แผนการสอน  
       
11
พันตำรวจโท อนุชิต   เพ็ญสดใส        
       
12
ร้อยตำรวจเอก ณรงค์   รุ่งแผน        
       
13
ร้อยตำรวจตรี สง่า       ปลอดโปร่ง        
       
14
ร้อยตำรวจตรี ชัยพร   ปัญญากิจ        
       
15
ดาบตำรวจ เนตร     ทับทิงมทอ        
       
16
ดาบตำรวจ วิวัฒน์ ประทุมวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือตำราเรียน แผนการสอน  
              ระบบ CRIME    
              - คดีการพนัน    
              - คดีจราจร    
              - คดีทำร้ายร่างกาย    
              - คดียาเสพติด    
       
   
       
หมวดวิชาอาวุธศึกษา
 
       
         
       
ยศ ชื่อ สกุล วิชา เนื้อหา แผนการสอน  
       
16
พันตำรวจโท ณัชพล       ช้างแก้ว        
       
17
ร้อยตำรวจโท ชื่น         วงศ์มี        
       
18
ดาบตำรวจ ชนะชัย       แก้วทูล         
       
19
ดาบตำรวจ ไตรสิน        โชติชนะกรกุล        
       
20
ดาบตำรวจ รุ่งโรจน์       กล่ำศรี