หัวข้อ
โหลดเอกสาร
  1.รายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม DOWNLOND
  2.ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม DOWNLOND
  3.สิ่งของเครื่องใช้สำกรับเข้ารับการฝึก DOWNLOND
  4.เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร DOWNLOND
  5.ใบสมัคร DOWNLOND
 
แจ้งข่าวสาร
 
 

     ผู้สนใจเข้ารับการอบรมให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ฯ ด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เสร็จแล้วส่งใบสมัคร  โดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ดังนี้
     ** ช่องทาง E-mail :  oddy1281@gmail.com
     ** ช่องทางสมัครด้วยตนเองที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
         (ห้องกิจการพลเรือน)
         เลขที่ 1281 ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
     ** ติดต่อประสานได้ที่ ร.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ อาชนะชัย
         หมายเลขโทรศัพท์ 09 2339 2644

 
   
กลับหน้าแรก HOME