ค่ายพระรามหกติดต่อ

- ที่อยู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
- โทร. 0-3250-8026
- Fax. 0-3250-8032
- งานการเงิน. 0-3250-8398
- งานพัสดุ. 0-3250-8030
- งานการฝึก. 0-3250-8027
- E-mail. bpptr1@go.th