งานประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดวิชา ดาวน์โหลด เรื่อง ดาวน์โหลด
  Self Assessment Report :SAR นสต.รุ่น 1/65 Downlond
หนังสือรับรองจาก บช.ศ. ปี2564 Downlond
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี2564 Downlond
กฎหมาย คลิ๊ก องค์ความรู้ การใช้เข็มทิศ ร้อย4 Downlond
การสืบสวนสอบสวน คลิ๊ก ผลการประเมินตนเอง 2564 Downlond
การจราจร คลิ๊ก องค์ความรู้การดำรงชีพในป่า ร้อย3 Downlond
ทั่วไป คลิ๊ก วัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบแนวทางปืนร้อย3 Downlond
บริหารงานตำรวจ คลิ๊ก รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2563 Downlond
ป้องกันปรามปรามอาญากรรม คลิ๊ก รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2562 Downlond
การฝึกตำรวจ ยุทธวิธี พลศึกษา คลิ๊ก รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2561 Download
วิชาการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ คลิ๊ก รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2560 Download
วิชาระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี คลิ๊ก รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2559 Download
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2558 Download
    การตรวจคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 Download
    คู่มือการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2558 Download
    คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพ 2558 Download
    คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 Download
    คู่มือเป้าปืนทองอินทร์ Download
    คู่มือเข็มทิศเลนเซติก Download
    คู่มือแผนที่ Download
    เป้าล้มลุก Download